Xarxes corporatives

Analitzem les característiques de les seves instal·lacions, ja es tracti d’una sola oficina, un edifici de vàries plantes o interconnexió de seus.